31/12/2013

31/12/2013

The last day of year 2013.

Tân.

Advertisements

2013 in review

31/12/2013

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 740 times in 2013. If it were a cable car, it would take about 12 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Thông tin về các chuyên ngành.

18/01/2012
  1. Khoa học máy tính (Computer Science – CS).
  2. Kỹ thuật máy tính (Computer Engineering – CE).
  3. Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering – SE).
  4. Hệ thống thông tin (Information System – IS).
  5. Công nghệ thông tin (Information Technology – IT).

Chào mừng quý đọc giả đến viếng trang blog cá nhân của Nguyễn Văn Tân.

18/01/2012

Đây là trang Blog cá nhân nhằm trao đổi chuyên môn với các đồng nghiệp và cung cấp thông tin về các môn học đến sinh viên.